Misiunea noastră

Asociația Down Centrul Educațional Raluca (DownCER) promovează şi susţine dezvoltarea persoanelor cu dizabilităţi, în special a tinerilor şi adulţilor cu sindrom Down şi a familiilor lor.
Misiunea noastră este de a crea și oferi servicii de specialitate care să permită atingerea potențialului maxim al persoanelor adulte cu dificultăţi de învăţare și o mai bună integrare socială.
Încă de la înființare, DownCER și-a propus două linii de acțiune principale:
– să pregătească și să formeze beneficiarii pentru piața muncii
– să conștientizeze comunitatea despre potențialul persoanele cu dizabilități; resursă prețioasă ce poate contribui prin muncă și creativitate la binele societății

Programe educaţionale și de consiliere:
✤ dezvoltarea deprinderilor de supravieţuire (autogospodărire, autoîngrijire, comunicare, orientare, comportament social, folosirea banilor, achiziţionarea de produse și utilizarea de servicii pentru adulţii cu Sindrom Down și alte dizabilități) menite, printre altele, să creeze beneficiarilor un grad sporit de autonomie şi o imagine de sine pozitivă;
✤ formarea/ recuperarea deprinderilor de citit/scris;
✤ pregătirea premiselor educaţiei- instruire asistată de calculator;
✤ realizarea de activităţi de terapie prin artă (pictură, desen, muzică;
✤ realizarea de activităţi de terapie prin dans (proiectul terapie prin balet inițiat de balerina Daiana Jelescu);
✤ activități sportive individuale și în echipă ;
✤ pregătire și formare religioasă;
✤ consiliere pentru probleme sexuale.

Programe de calificare profesională:
Cursuri absolvite:
✤ peisagist floricultor
✤ competențe informatice
✤ lucrător comercial
✤ tehnician maseur
✤ kinetoterapie
✤ băieș
✤ pizzar

Colaborare cu asociații și mediul academic
Urmărim:
– dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu asociaţii româneşti şi internaţionale, cu vechime şi experiență în domeniu pentru a învăța unii de la alții, pentru o mai bună mediatizare și pentru a facilita accesul la informaţie sau servicii al tuturor persoanelor interesate
– colaborarea cu mediul academic pentru organizarea de acţiuni comune: lucrări de cercetare, practică profesională, conferinţe, simpozioane