Asociatia Down Centrul Educational Raluca

downAsociatia Down Centrul Educational Raluca (DownCER), inaugurat în toamna anului 2010, este un centru multifuncţional, care îmbină funcţiile unui centru de zi educaţional cu un centru de pregătire profesională. Abordarea noastră are în vedere conceptul de învăţare pe parcursul vieţii care este aplicat persoanelor adulte cu dificultăţi de învăţare, pentru a le ajuta la o mai bună integrare socială.

Centrul Educational Raluca, oferă prin serviciile de specialitate, o șansă persoanelor care au nevoie ca potențialul lor restant să fie utilizat la maximum și valorizat de către societate. Sperăm ca efortul nostru să dovedească cu prisosinţă că iubirea, devotamentul şi abnegaţia părinţilor şi specialiştilor pot crea o lume mai bună nu numai pentru persoanele cu dizabilităţi ci si pentru cei din jurul lor (familie, prieteni, comunitate).

Programe educaționale

În acest scop, dispunem de programe educaţionale formale şi non-formale care

  • oferă un grad sporit de autonomie prin dezvoltarea deprinderilor de supravieţuire: autogospodarire, autoîngrijire, comunicare, orientare, comportare socială, folosirea banilor, achiziționarea de produse și utilizarea de servicii pentru adulții cu Sindrom Down;
  • recuperează deprinderile de citire/scriere care să îi ajute să poată urma eventuale cursuri de instruire.

 

Terapii complexe și autoreprezentare

Centrul realizează activităţi de terapie prin artă (pictură, desen, muzică, dans, modelling), care s-au dovedit benefice în recuperarea şi integrarea persoanelor cu dizabilităţi. Aceste activități s-au materializat în evenimente variate care au oferit cadrul propice pentru ca, de-a lungul anilor, publicul larg să se convingă de abilitățile tinerilor cu sindrom Down.

Nimic despre noi fără noi! O parte din tinerii noștri sunt implicați în proiecte de autoreprezentare și leadership prin care au dovedit că  vocea lor contează în luarea deciziilor care îi privesc.

Vă invităm să vizitați paginile din meniul Suntem cei mai buni pentru a vă convinge!

Pregătire profesională

Într-o etapă ulterioară a fost vizată realizarea unui centru de pregătire profesională şi acreditarea lui ca atelier de lucru protejat. Acesta are drept scop reabilitarea socială a tinerilor cu dizabilitati prin furnizarea pregătirii profesionale şi conştientizarea importanţei autonomiei sociale; combaterea discriminării prin activităţi de inter-relaţionare, comunicare, socializare.

Mai multe despre atelierul nostru pe pagina https://www.emag.ro/asocingk/44084/v

 

Colaborare cu asociații și mediul academic

De asemenea, urmărim dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu asociaţii româneşti şi internaţionale, cu vechime şi experiență în domeniu pentru a învăța unii de la alții, pentru o mai bună mediatizare și pentru a facilita accesul la informaţie sau servicii al tuturor persoanelor interesate.

Sunt, de asemenea, extrem de importante colaborările cu mediul academic pentru realizarea de cercetări specializate în problemtica sindromului Down și organizarea de acţiuni comune (practica profesională, conferinţe, simpozioane).